REKLAMACIJE

Prilikom reklamacije potrebno da ispunite sledeće

Popunite formular koji se nalazi na našoj stranici
Kontaktirajte nas putem info@obucalux.com ili putem telefona 061/ 667 2222
Popunite ugovor o raskidu koji se nalazi u kutiji obuće.